Druppelladers voor accu’s tot 50 Ah

De capaciteit van de accu is noodzakelijk om te weten vóór het kopen van een druppellader of andere acculader. Heeft u een accu te onderhouden van bijvoorbeeld maximaal 50Ah? Welke laders passen daar dan bij? En waar moet u op letten bij het bekijken om welke capaciteit het gaat? Lees meer over druppelladers voor accu's met vermogen tot 50Ah en over de verschillen in begrippen als ampère (A), ampère-uur (Ah) en capaciteit per uur. 

Om de juiste druppellader te vinden, zijn meerdere eigenschappen van de accu en de lader van belang, die immers een juiste match moeten vormen. Eén van die wezenlijke aspecten is het vermogen van de batterij waarvoor de acculader of druppellader (lees desgewenst 'Wat is eigenlijk precies een druppellader?') dienst moet kunnen doen. Daarom biedt Druppellader.com overzichtelijk de mogelijkheid om te zoeken op capaciteit / ampère (Ah).

 

Druppellader voor accu tot 50Ah

 

Laders voor 50Ah en hoger
De categorieën daarbij zijn tot 50Ah, tot 90Ah, tot 130Ah, tot 170Ah, tot 210Ah en hoger dan 210Ah. Vanzelfsprekend kunt en moet u na deze eerste sortering ook kijken naar het voltage en zeker óók naar het type accu waar het om gaat: moet het een druppellader zijn voor een natte accu (loodzuur), GEL, Calcium (Ca/Ca), AGM, onderhoudsvrije of Lithium-Ion accu?

Capaciteit accu: waar naar kijken?
Terug naar de capaciteit van de accu. U kunt het 'ampèrage' zoals we dat gemakshalve zo noemen, aflezen op de accu van uw voertuig. Deze capaciteit wordt uitgedrukt in ampère-uur (Ah). Meestal ligt deze waarde tussen de 10 tot 200Ah, afhankelijk uiteraard van de accu. Raak hierbij niet in de war met de CCA-waarde (dat staat voor Cold Cranking Amps), hetgeen iets zegt over de startcapaciteit bij koude temperaturen. De hoeveelheid Ah staat hier, kort door de bocht gezegd, verder helemaal los van.

Verschillen V, A en Ah
Verder is het handig om het verschil te kennen met bijvoorbeeld het voltage. Dat leggen we als volgt uit. Neem daarbij als voorbeeld een waterkraan in uw gedachten. In het geval van elektrische stroom zegt het voltage (V) iets over de eenheid voor de elektrische spanning. Bij een stroom in de vorm van water kunt u dit zien als de druk op de waterkraan. En waar de eenheid Ampère (A) geldt als eenheid voor elektrische stroom, is dit te vergelijken met hoeveel water er uit de kraan stroomt. Tot slot Ampère-uur (Ah): dit is de hoeveelheid elektrische stroom die een accu per uur kan leveren. Of in termen van een waterkraan: de hoeveelheid water die via de kraan per uur het reservoir uit stroomt.

Vergelijken van accu's op capaciteit...
Om de capaciteit van accu's aan te geven, wordt in Europa de aanduiding ampère-uur (Ah) gebruikt. Hier wordt dan aangegeven hoeveel ampère uit een accu gehaald kan worden. Hierbij spreekt ook een rol over hoeveel uur dit is gemeten. Voorbeeld: bij een accu van 85Ah met als toevoeging 20h is dit de capaciteit bij een ontlading over 20 uur. 

... en het vinden van de juiste bijbehorende druppellader
Zoekt u een acculader of druppellader voor een accu van bijvoorbeeld 40Ah, dan kunt u terecht in de categorie Druppelladers voor accu's tot 50Ah. Overigens is een 'zwaardere' lader vaak ook geschikt voor het laden van - qua vermogen - lichtere accu's. Ook in de hogere categorieën vindt u dus mogelijk een geschikte lader voor een kleinere accu, met het verschil dat de laders die u daar treft vooral ook geschikt zijn voor het steviger werk.