Accu goed onderhouden: hoe houd je deze gezond? 10 tips

Het goed onderhouden van de accu houdt deze langdurig gezond. Hier beschrijven we hoe je de traditionele accu zoals die van een auto, motor of boot het beste kunt verzorgen. En welke voordelen goed en zorgvuldig accuonderhoud nou oplevert.

INHOUD

Efficiënt omgaan met het gebruik van een accu: hoe doe je dat? En waarom zou je er actief aandacht aan besteden? Dit is waarom: bij een gezonde accu blijft de auto, motor of boot zo lang mogelijk goed en soepel werken, zodat het blijft doen waar voor het gemaakt is. Dat voorkomt haperingen bij de start en andere toepassingen van die accu, en daarmee scheelt het ook veel frustratie. Evenals tijd en energie om het euvel met de accu te moeten oplossen, ten koste van andere dagelijkse zaken. Naast natuurlijk de kosten voor reparatie.

Het gezond houden van een accu is nog meer de moeite waarde als je beseft dat het de levensduur ervan – soms drastisch, met jaren – verlengt. Ook dat bespaart, op langere termijn, flink op de kosten. Kortom, het goed verzorgen van de accu levert voldoende op om de moeite waard te zijn. Zeker als je weet dat die extra aandacht niet veel werk hoeft te zijn.

 

Lader met pulse tronic

 

VOORAF: over 'onderhoudsvrije' droge accu's en natte accu's

Een onderhoudsvrije accu (Maintenance Free, MF) is een gesloten accu. Dit is in veel gevallen, bij niet-elektrische voertuigen, een Gel of AGM accu. Ondanks het feit dat hierin wel degelijk ook elektrolyt zit, worden ze ook wel droge accu's genoemd.

In het geval van Gel accu's is dat omdat de gel - in de scheidingsplaten en in de ruimtes om de platen - er niet uit kan lopen.

In het geval van een AGM accu is sprake van een droge accu omdat de speciale glasvezelmatten daarin het elektrolyt vasthouden. Daardoor kan ook in die accu's het elektrolyt niet lekken.

In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is er ook bij de Maintenance Free accu's wel degelijk onderhoud nodig.

Dit heeft echter betrekking op het tijdig bijladen (druppelladen) en op het pulserend laden om de accu blijvend goed op spanning te houden. Dit om redenen die we verderop in dit artikel uitleggen. De term 'onderhoudsvrij' gebruiken we bij deze droge accu's, zoals Gel en AGM, omdat bijvullen met gedestilleerd water niet nodig is (in tegenstelling tot bij een natte accu).

Bij het laden van een Gel accu ontstaat namelijk minder gas. Bovendien neemt het gel-elektrolyt het gas dat wél vrijkomt, ook automatisch weer op. Bij een AGM accu geldt min of meer hetzelfde: in zo'n accu wordt 99 procent van het gas hergebruikt.

Bij een natte accu, ook natte loodaccu of loodzuuraccu genoemd, daarentegen bestaat het (vloeibare) elektrolyt uit gedestilleerd water, zwavelzuur en lood. Bovendien zijn natte loodzuuraccu's niet volledig afgesloten. Het laden moet, uit veiligheid, met de doppen open. Daardoor kan er tijdens het laden waterstofgas vrijkomen, ofwel het 'watergedeelte' van het vloeibare elektrolyt verdampt. Daarom is het noodzakelijk de natte accu regelmatig bij te vullen met gedestilleerd water.Wat kan er mis gaan als je de accu níet goed verzorgt?

Tegenover een vaak veel langere levensduur en goede werking van de accu voor de auto, motor of bijvoorbeeld boot, staan de potentiële nadelen die optreden als je de accu níet goed gaat onderhouden. Wat kan er precies misgaan, wat kan er in dat geval gebeuren? Waaraan zie je dat de accu van een auto, motor of boot niet goed meer is?

Het is nodig om de accu goed te onderhouden, omdat deze anders kan verzuren of uitdrogen. Het eerste kan het gevolg zijn van te veel en te sterk ontladen. Er kan zelfs zuurafzetting optreden. Het uitdrogen van de accu daarentegen kan ontstaan bij te sterk overladen. Daardoor kan de vloeistof in de batterij te hoge temperaturen bereiken en zo verdampen.

Wat betreft het verzuren: dat treedt op doordat bij te lang, te leeg geraakte (loodzuur) accu kristalvorming optreedt van het sulfaat. Dit vermindert de capaciteit, en als je verder niets doet dan zal de accu na een tijdje überhaupt niet meer werken.

Wat betreft de zuurafzetting: dat treedt op bij Calcium accu’s vanaf het moment dat deze ongeveer voor de helft zijn ontladen. Het zuur scheidt zich dan af van het accuwater, waarna de accu niet goed dienst meer zal doen, en beduidend sneller zijn levensfase zal hebben beëindigd.

Wat betreft de uitdroging: dat treedt op als de accu met een te hoge spanning wordt geladen. Door de verdamping van het accuwater komt een deel van de accuplaten letterlijk droog te liggen. Dat leidt tot onherstelbare schade.

<< TerugHoe zie je dat een accu niet goed meer is?

De verzuring, zuurafzetting of uitdroging van een niet goed onderhouden accu is aan de buitenzijde meestal niet zomaar visueel herkenbaar. Werkt de accu inmiddels slecht, dan behoeft dat natuurlijk echter geen verder ‘bewijs’. Maar het kan ook zijn dat er gaandeweg twijfel is over de precieze staat van de accu. Heeft deze inderdaad al flinke slijtage ondervonden of valt het nog wel mee? Hoe hoog is de resterende capaciteit? Wil je exact weten hoe de accu er (nog) aan toe is, gebruik dan een accutester. Daarover later meer.

<< TerugInzicht in de manieren waarop je een accu goed kunt onderhouden: tips

Behandel een traditionele calcium of loodzuur batterij voor de auto, motor of boot op de volgende manier(en). Dit zijn de standaard tips voor het goed onderhouden van de accu.

10 tips voor het gezond houden van de accu

  1. De basis: gebruik de accu zoals deze bedoeld is en waarvoor deze bestemd is
  2. Houd de accu actief: maak met het voertuig zeker bij kou regelmatig wat kilometers
  3. Voorkom te veel kleinere ritten en afstanden en wees bewust van stroomverbruikers
  4. Gebruik preventief een onderhoudslader (zie verderop deze pagina meer info)
  5. Gebruik preventief een lader met automatisch bescherming tegen overladen
  6. Controleer de accu op corrosie bij de polen en andere uiterlijke slijtagekenmerken
  7. Test regelmatig de accu, zeker bij lager temperaturen in de koude wintermaanden
  8. Controleer en vul bij niet-gesloten loodzuuraccu’s de zuurvloeistof tijdig bij
  9. Gebruik bij een verzuurde accu een lader met desulfatering stand voor ontzwavelen
  10. Gebruik bij een accu met zuurafzetting een lader met reconditioneringsstand

 

Accutesters en accumeters

<< Terug
1 | De accu op de juiste wijze gebruiken

Zoals met elk product is het van belang om deze deugdelijk toe te passen. Lees ook bij een accu voor de auto, motor of boot vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. Daarin staat niet alleen waarvoor de accu bestemd is, maar ook hoe deze te gebruiken, en bovendien hoe je deze het best preventief controleert en onderhoudt. Zo bereik je een maximale werking en levensduur.

<< Terug2 | De accu actief en warm houden, zeker bij kou

Het is voor een accu van een traditionele auto – we hebben het hier niet over elektrische auto’s – belangrijk om deze actief te houden. Een voertuig dat lang stil staat, is slecht voor de accu. Maak daarom regelmatig een rit, ook als je de auto of motor eigenlijk een tijdje niet nodig hebt. Zo houd je de accu letterlijk warm en laad je deze tijdig bij. Ongeveer een ruim kwartier tot een half uur(tje) volstaat om de accu op peil te houden. De chemische vloeistoffen krijgen zo niet de kans om te bezinken, en ook de poolspanning blijft werkzaam. Deze proactieve behandeling van de accu is al helemaal van belang bij lage temperaturen. Kou heeft namelijk een sterk nadelige invloed op de werking van het elektrolyt en de bijbehorende chemische processen van de accu. Zeker als die niet nieuw meer is, maar al enige jaren oud, en de verhouding zuur tot water meer zal doorslaan naar het laatste. Dat zal immers sneller bevriezen en daardoor zorgen voor een ‘stuggere’ vloeistof of zelfs extra interne druk tegen de accuranden, mogelijk resulterend in fysieke beschadiging.

Extra advies: geef het voertuig of vaartuig zeker in de wintermaanden een goed beschutte plek, zoals in de garage. Of plaats een deken over de motorkap als deze zich noodgedwongen buiten moet bevinden.

<< Terug3 | Rij niet te vaak alleen kleine afstanden

Hoewel het zeker ook in de wintermaanden goed voor de accu is om regelmatig de auto te starten en een stuk te rijden, is het óók van belang om niet te vaak alleen maar (te) kleine afstanden af te leggen. De motor en de accu van het voertuig krijgen alleen bij langere ritten, vanaf ongeveer een half uur(tje), de gelegenheid voldoende op te warmen en op te laden. Temeer omdat de accu ook al de piekstroom moet leveren bij het starten.

Wees je ook bewust van de stroomverbruikers, zoals met name in de auto. Achterruitverwarming, stoelverwarming en airco bijvoorbeeld zijn grootverbruikers. Hoe groter dit stroomverbruik, hoe minder tijd en ruimte er overblijft om de accu op te laden – of überhaupt op te kunnen laden.

<< Terug4 | Gebruik een goede onderhoudslader

Een goede onderhoudslader is goud waard. Bij langere tijd stilstaan van de auto, de motor of bijvoorbeeld de boot, en daarmee de accu, geeft zo’n lader tijdig voldoende spanning bij. Zo blijft de lader optimaal geladen. Druppelsgewijs – vandaar de naam druppellader – kan de onderhoudslader onder andere 12V accu’s bijladen. Daarbij is er formeel gesproken nog een verschil tussen een onderhoudslader en een druppellader. De laatste zal feitelijk blijvend stroom blijven druppelen, terwijl de onderhoudslader alleen licht bijlaadt op de momenten wanneer bijladen nodig is. Zo’n onderhoudslader start en stopt hiertoe het laden automatisch. Daarnaast kan het, bijvoorbeeld ieder uur, een pulsje geven om de accu actief te houden en zo te voorkomen dat deze gaat sulfateren.

<< Terug5 | Gebruik een lader die beschermt tegen overspanning

Overladen van een elektrolyt accu leidt tot verdamping en opdroging van de accuvloeistof. Acculaders die beschermen tegen overladen, ofwel overspanning of overbelasting, regelen automatisch een lagere laadstroom naarmate de accu vol raakt.

<< Terug6 | Controleer de accu op uiterlijke kenmerken van slijtage

Het is niet altijd direct te zien en te merken. Maar na verloop van tijd vaak wel. Een accu die flink versleten is aan de binnenzijde, zal ook aan de buitenzijde slijtage vertonen. Denk aan uitzetting, verdikking en dreigende barstjes en scheurtjes. Het is dan een duidelijk teken aan de wand dat het tijd is voor een nieuwe accu – de tips op deze pagina zullen dan normaliter niet of nauwelijks nog soelaas kunnen bieden. Sterker nog, een fysiek zichtbaar beschadigde accu levert gevaar op van lekkage van elektrolyt en zelfs ontploffing.

Naast de behuizing kan uiterlijke slijtage ook zichtbaar zijn bij de polen van de accu. Deze kunnen corrosie vertonen, in de vorm van kleine witte puntjes. Deze zijn echter mogelijk nog schoon te maken.

<< Terug7 | Test regelmatig de accu met een accutester of accumeter

Regelmatig de accu testen en doormeten, geeft altijd tijdig de actuele toestand ervan aan. In plaats van te wachten tot de accu merkbaar en misschien zelfs zichtbaar aan vervanging toe raakt, kun je het degradatieproces vertragen of voorkomen door gebruik te maken van een accutester. Zeker bij kou en bij oudere voertuigbatterijen is dit veelal een goed idee. Een accutester of accumeter geeft aan in welke mate de accu nog spanning kan leveren – en of dit voldoende spanning is. Bij een te lage capaciteit zal de accu eerder het loodje leggen.

<< Terug8 | Vul een open loodzuuraccu tijdig bij

Heb je geen onderhoudsvrije accu, maar een loodzuuraccu met afschroefbare dop? Controleer dan tijdig het vloeistofniveau. De platen van de loodaccu behoren voor ongeveer 1 centimeter bedekt te zijn met het elektrolyt. Bijvullen gebeurt met gedestilleerd water, dus ontdaan van mineralen. In tegenstelling tot het accuzuur, kan namelijk het watergedeelte van het elektrolyt gaandeweg verdampen. Door op tijd de accu bij te vullen, kan het accuzuur zijn werk blijven doen. Doe dit veilig volgens de voorschriften, aangezien het accuzuur bijtend is.

<< Terug9 | Gebruik bij een verzuurde accu een lader die kan ontzwavelen

Een accu die door verzuring te maken krijgt met toenemende kristalvorming, is zeker nog niet afgeschreven. Een onderhoudslader met Desulfatie stand kunnen deze sulfaatkristallen oplossen, door ontzwaveling. Daarmee is meestal wel een (groot) deel van de originele accucapaciteit te herstellen.

<< Terug10 | Gebruik bij zuurafzetting een lader die kan reconditioneren

Een accu waarin een laag(je) zuur vast is komen te zitten, is gebaat bij een acculader met de functie Reconditionering. Deze RECOND-functie mixt de zuurafzetting weer met het accuwater, zodat het elektrolyt weer zo lang mogelijk zijn werk kan doen, met de benodigde, gebalanceerde zuurdichtheid.

<< TerugAccu motor, auto, boot, camper of caravan goed onderhouden

Het gezond houden van de accu van een voertuig of vaartuig? De oplossing ervoor zit veelal in het gebruik van een passende onderhoudslader. Daarnaast gelden de bovenstaande, veelal preventieve tips voor het gezond houden van de accu, voor zowel de motor, boot of bijvoorbeeld camper of caravan. Hetzelfde voor de auto: daarmee zijn de adviezen op deze pagina vanzelfsprekend van toepassing op de benzine- en dieselauto’s. De accu’s van elektrische auto zijn een heel ander verhaal. Zie daarvoor ook de webshop EVPartner.nl.

<< TerugEen goede onderhoudslader

In onze lijst met 10 Tips voor het goed onderhouden van een accu kwam ook de veelal onmisbare onderhoudslader aan bod. Een pure onderhoudslader laadt alleen bij zodra dat nodig is, en geeft verder vooral ‘slechts’ met vaste regelmaat een kleine stroompuls aan de accu af. Dit laatste doet de lader om de accu actief, om sulfatering proactief tegen te gaan.

CTEK MXS 5.0
Op zoek naar een goede onderhoudslader? In de volksmond vaak ook druppellader genoemd? We kunnen dan de CTEK MXS 5.0 adviseren. Dat is een geavanceerde lader met automatische temperatuurcompensatie voor loodzuuraccu's van 1,2Ah tot en met 110Ah. De MXS 5.0 biedt oplossingen voor uiteenlopende accuproblemen. Met diagnosefunctie, een automatische desulfateringsstap en een speciale reconditioneringsstap. Met de functie voor FLOAT/PULSE-onderhoudsladen is de MXS 5.0 ook ideaal voor langdurig onderhoud. Je kunt deze volautomatische 12V onderhoudslader ‘aansluiten en vergeten’ zoals dat heet.

 

CTEK MXS 5.0

 

Telwin Pulse Tronic
Een andere optie is een Telwin lader met de functie Pulse Tronic. Ook deze lader helpt, via deze Pulse Tronic functie, onder andere om sulfateren van de accu te voorkomen. De Pulse Tronic stemt het precieze programma af aan de hand van de geselecteerde soort batterij.

 

<< TerugAccutesters en accumeters

Ook de accutester is één van de tips om een accu gezond te houden. Ze zijn onder te verdelen in enerzijds testers voor de laadtoestand van de accu. En anderzijds apparaten die naast de laadtoestand ook het laadsysteem (dynamo) van het voertuig kunnen testen.

Accutesters kunnen met een hoge betrouwbaarheid de conditie testen van (veelal) alle soorten 12V-loodzuuraccu's, inclusief natte, onderhoudsvrije, Ca/Ca-, gel- en AGM-accu's.

Zo'n accutester is makkelijk in gebruik. Meestal is het een kwestie van de accuklemmen aansluiten op de accu, eventueel via een adapter. Er zijn diverse intelligente functies die verschillen per tester. Het aanbod verschilt van eenvoudige accutesters tot vergevorderde digitale, microprocessor gestuurde mogelijkheden. Ook zijn er accutesters speciaal voor de grotere voertuigen zoals bijvoorbeeld een zware vrachtwagen.

<< TerugDe accu niet meer kunnen starten?

Niet gelukt om de traditionele accu van de auto, motor, boot of bijvoorbeeld camper of caravan te herstellen? Is starten niet meer zonder meer mogelijk, of is de accu zelfs kapot? Voor in die gevallen wijzen we je ook op de volgende mogelijkheden: het kopen van een startbooster en het kopen van een nieuwe accu.

<< TerugStartbooster

Een startbooster of jumpstarter biedt de mogelijkheid om een auto, motor of lichte vrachtauto alsnog te starten wanneer de accu van het voertuig leeg is. Zo zijn er mobiele startboosters met interne accu, die de accu van het voertuig of vaartuig voor het starten een powerzetje kunnen geven. Ook zijn er 220V jumpstarters te koop die werken op het vaste net.

Startboosters

<< TerugNieuwe accu kopen

Is de accu van de auto, boot, camper, motor of caravan niet meer te redden? Ook niet na het lezen en toepassen van onze tien tips voor het goed onderhouden van een accu? Dan zit er niets anders op dan een nieuwe accu bestellen. Het liefst zo voordelig mogelijk en zo snel mogelijk in huis; daarvoor kun je uitstekend terecht op deze website, Druppellader.com.

<< TerugDruppellader.com en onderhoudsladers

Druppellader.com is een bekende en betrouwbare webshop voor onderhoudsladers. Met hoge reviews en uitstekende beoordelingen. We adviseren en helpen onze klanten graag!

<< Terug

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Druppellader.com niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Druppellader.com, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Accu goed onderhouden: hoe houd je deze gezond? 10 tips