Btw verleggen (‘btw vrij kopen’) op Druppellader.com

Btw verleggen of ‘btw vrij kopen’: dat kan, als geregistreerd ondernemer in het buitenland, bij een Nederlandse webshop. Lees hier hoe het werkt en wat de voorwaarden ervoor zijn.

Als ondernemer uit België of een ander land (in elk geval EU-land) kunt u in Nederland een bestelling plaatsen, en daarbij de btw laten verleggen. In dat geval is sprake van een zogeheten intracommunautaire levering, belast met 0% btw. Koopt u één of meerdere producten op Druppellader.com, dan gebeurt dat ‘btw vrij kopen’ zelfs geautomatiseerd in het bestelproces. U ontvangt daarbij een factuur zónder btw. Dat houdt derhalve in dat u géén btw (vooruit)betaalt. Wel dient u het verlegde btw-bedrag op te geven in uw eigen land.

Btw laten verleggen kan onder de volgende voorwaarden.

  • U hebt een geregistreerde onderneming, gevestigd in België of ander EU-land.
  • U hebt daarmee een geldig buitenlands btw-nummer dat geschikt is voor verrekenbare btw op aankopen binnen de EU.
  • Voer tijdens het bestelproces uw btw-nummer in (zoals dat uit België).
  • Voer ook het verzendadres uit uw land van herkomst in (zoals gelegen in België) .
  • Voltooi het bestel- en betaalproces.

Ons systeem draait vervolgens automatisch een factuur voor u uit zónder btw.

 

Noot: de btw verleggingsregeling kan ook gelden tussen Nederland en een deel van de niet EU-landen. Raadpleeg, indien van toepassing, de informatie hierover bij de belastingdienst in Nederland en die in het eventueel van toepassing zijnde land.


Wat er feitelijk gebeurt bij het verleggen van btw, is het volgende

Als Druppellader.com – of elke andere Nederlands webshop – aan een klant een product verkoopt, dan bestaat het totale bestelbedrag uit de prijs voor het product, plus een bedrag aan btw (bruto toegevoegde waarde, een percentage van meestal 21 procent over de gehanteerde productprijs). Het gedeelte aan btw dat de klant betaalt, is niet voor Druppellader.com zelf bestemd, maar voor de Nederlandse staat. Druppellader.com draagt het totaal aan (vooruit)ontvangen btw dan ook (periodiek) weer af aan de Belastingdienst.

Noot: voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%. Voor de producten op Druppellader.com geldt echter normaliter het algemene btw-tarief van 21%.


Echter, bestelt een btw-plichtige ondernemer uit een ander EU-land dan Nederland een product op Druppellader.com? Dan kan Druppellader.com – zijnde de leverancier – de btw verleggen naar deze buitenlandse ondernemer – zijnde de afnemer van onze producten. Dit noemt de Belastingdienst ook de verleggingsregeling: de btw wordt verlegd van de leverancier naar de afnemer. In dat geval brengt Druppellader.com géén btw in rekening. In andere woorden, er geldt dan een btw-tarief van 0%. Wel vermelden we op de desbetreffende factuur ‘btw verlegd’, hetgeen in een dergelijk geval verplicht is. Ook is het verplicht om op de factuur het btw-identificatienummer van de afnemer te vermelden.

De btw verleggingsregeling en de btw-aangifte van de buitenlandse koper

In de regel zal de ondernemer uit het buitenland die gebruik heeft gemaakt van de btw-verleggingsregeling, richting de Belastingdienst in dat land als volgt moeten handelen.

In de btw-aangifte in zijn land vult die ondernemer in hoeveel btw er naar hem of haar is verlegd. Dit is af te lezen op de factuur, zoals bijvoorbeeld die van Druppellader.com, met daarop de vermelding ‘btw verlegd’ en het betreffende verlegde bedrag met 0% tarief. Die btw (tegen het in dat land geldende btw-tarief) mag hij of zij verrekenen met de af te dragen btw: de bedragen die de ondernemer bij het verkopen van zijn goederen en/of diensten al vooruit ontvangen heeft.

De ondernemer uit België of ander EU-land moet dus in zijn of haar eigen land btw-aangifte doen. En daarbij ook het totaal van de uit Nederland verlegde btw-bedragen verrekenen.

Noot: de onderneming die de btw verlegt, zoals in dit geval Druppellader.com uit Nederland, moet weten of de btw verleggingsregeling terecht is toegepast. Daarom dient de koper – de onderneming uit het buitenland – zoals eerder op deze pagina vermeld zijn eigen, geldige btw-nummer in het bestelproces op te geven, evenals het correcte verzendadres in dat land.


Als buitenlandse ondernemer btw vrij een product kopen op Druppellader.com? Start op de homepage van onze webshop!