De accu van de elektrische auto onderhouden: is dat nodig en zo ja, hoe doe je dat?

De accu van de elektrische auto goed onderhouden. Daar zijn zowel de laadcapaciteit en actieradius als de levensduur van de EV accu bij gebaat.

Om te beginnen: zowel de auto met traditionele verbrandingsmotor als de elektrische auto heeft een startaccu. Die goed onderhouden is belangrijk: je stelt er het moment van herstel of een noodzakelijke vervanging van die startaccu mee uit.

Daarnaast maakt, bij een elektrische auto, óók het goed omgaan met het grotere lithium accupakket voor de aandrijving ervan een financieel aantrekkelijk verschil, zeker op de langere termijn. Hoewel de laadcapaciteit van de grote lithium EV accu niet heel snel afneemt, behoud je er toch langer een optimale actieradius mee. Bovendien verleng je de levensduur van dit (heel) dure onderdeel van het elektrische voertuig. Vandaar de volgende adviezen voor het zorgvuldig omgaan met de batterij van de EV.

Startaccu

Een traditionele auto heeft altijd al een accu gehad voor het starten van de motor en voor de voeding van de auto-accessoires. Dat zijn meestal accu’s met een elektrolyt van water, lood en zwavelzuur (de zogeheten natte accu) of met een niet-vloeibaar elektrolyt; de 'droge' accu. Voorbeelden van de laatste zijn de Gel (start)accu en de AGM (start)accu, waarbij de AGM werkt met glasvezelmatten die het elektrolyt volledig opnemen.

Bij deze accu’s is een juist gebruik en goed onderhoud belangrijk. De kans op te ver ontladen, op overladen, op sulfatie en/of op zuurafzetting is vrij gauw aanwezig. Ook voldoende aandacht voor een goede werking van de dynamo - bij een auto op benzine of diesel - die tijdens het rijden de accu weer oplaadt, is een standaard onderdeel bij de verschillende autobeurten in de garage.

Ook een elektrische auto heeft een 12V startaccu (lees verder).

Zie ook: alles over het goed onderhouden van de (start)accu van een auto.


Accu's van een elektrische auto

Ook de accu van een elektrische auto heeft een startaccu; in dit geval niet om de brandstofmotor, maar om de elektrische systemen op te starten. Bij een EV kan de startaccu bijvoorbeeld een kleinere, conventionele 12V AGM accu zijn. Deze accu is bij een EV níet gekoppeld aan een dynamo. Het is het grotere accupakket van de EV dat deze startaccu van de juiste en voldoende spanning voorziet.

In tegenstelling tot de startaccu is het grotere accupakket voor de aandrijving van het Elektrisch Voertuig (EV) van lithium-ion. Deze biedt de nodige voordelen. Lithium-ion accu’s hebben een hogere energiedichtheid en ze verliezen veel minder snel hun capaciteit. Dit verhoogt hun opslagcapaciteit – ze zijn daarmee ook lichter en compacter – en verlengt hun levensduur. Dat is ook de reden dat ook veel andere apparaten en devices zijn uitgerust met dit type batterij. In vergelijking met een startaccu zoals die op basis van elektrolyt, is er voor een EV – en de accu daarvan – beduidend minder onderhoud nodig. Hoe dat zit, leggen we nu uit.

 

 

Relatief weinig onderhoud nodig bij een EV

Een brandstofmotor heeft veel bewegende onderdelen. Een elektrische auto daarentegen heeft géén brandstofmotor, maar in plaats daarvan een (Li-ion) accu met als aandrijving een elektromotor. Daardoor zijn er bij een EV veel minder kwetsbare, draaiende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Ook motorolie is niet nodig. En dus scheelt dat in het benodigde onderhoud, zeker van de motor. Overigens zijn er ook andere redenen waarom het onderhoud van een EV gemiddeld minder tijd kost. Denk aan de toepassing van recuperatief remmen, hetgeen lijdt tot minder slijtage.

Vanzelfsprekend komt er, echter, ook bij een onderhoudsbeurt van de elektrische auto desondanks een redelijk uitgebreide afvinklijst aan bod. Van het controleren van de bijbehorende omvormer tot aan het checken van alle overige delen van de auto; zoals de verlichting, de banden, het filterwerk, de elektra, softwaresystemen, enzovoort. Alleen, met name het onderhoud van de motor is zoals gezegd een stuk overzichtelijker, en daarmee veelal goedkoper. Bovendien gaat de lithium-ion gemiddeld behoorlijk lang mee.

Hoe lang gaat de accu van de elektrische auto mee?

De levensduur van een lithium-accu, zoals toegepast in een elektrische auto, ligt een flink stuk hoger dan de (start)accu’s van auto’s met een verbrandingsmotor. Die natte of droge loodaccu’s zijn nauwelijks vergelijkbaar met de compacte, lichte lithium-ion accupakketten.

Batterijen van EV’s gaan gemiddeld al gauw zo’n 10 jaar mee. De garantieperioden van die batterijen komen vaak ook dicht bij die periode in de buurt. Gerekend in totale afstand gaan EV accu’s vaak al gauw zo’n 150.000 tot 250.000 kilometer mee. Natuurlijk kunnen en zullen er kleinere of grotere verschillen optreden afhankelijk van het precieze merk, model/bouwjaar en type.

Hoe snel gaat een lithium-ion EV accu achteruit?

Eén ding is: ‘Hoe lang gaat de accu van een elektrische auto mee?’ Het antwoord daarop gaven we hierboven: al gauw 10 jaar, maar soms ook nog veel langer. Een andere vraag die hiermee nauw verband houdt is: ‘Hoe snel gaat de accu van een elektrische auto achteruit?’

Feit is dat ook een lithium-ion accu gaandeweg minder goed zal werken. Dat komt dan tot uiting in de capaciteit: deze neemt beetje bij beetje af. Waardoor komt dat (zie ook verderop deze pagina: ‘Tips voor het onderhouden van de EV accu’)? En hoe snel degenereert dit type accu?

In het algemeen gesproken valt de degeneratie van de accu van de elektrische auto redelijk mee. Geleidelijk aan neemt echter de maximale laadcapaciteit af. Denk grofweg aan de orde van een paar procent per 100.000 kilometer. Zeker naarmate de batterijen van elektrische voertuigen verder evolueren, zul je wel een paarhonderdduizend kilometer kunnen afleggen met niet meer dan 10 procent capaciteitsverlies.

Waarom is goed omgaan met de accu van een EV een goed idee?

We hebben dus de conclusie kunnen trekken dat een lithium batterij van de elektrische auto behoorlijk lang meegaat, zonder snel te degenereren. Is daarmee ook de conclusie gerechtvaardigd dat het goed onderhouden daarvan daarmee niet echt belangrijk is?

Het antwoord is nee.

Het goed onderhouden van de EV accu is altijd verstandig. Ten eerste omdat dit per saldo het duurste onderdeel is van de elektrische auto. Dus gaat het al gauw over een tiental of nog veel meer aan duizend(en) euro’s. Is dit wezenlijke onderdeel aan vervanging toe, dan is er ook meteen een flink bedrag afgeschreven. Hetzij de inruilwaarde van de auto keldert daarmee noemenswaardig, hetzij de aanschaf van een nieuwe EV accu is een behoorlijke kostenpost.

Verder is het goed te beseffen dat zeker de begin-generaties EV accu’s sneller hun vermogen verliezen.

Daarnaast: hoewel zelfs na ruim 10 jaar de accu nog altijd voor een groot deel kan worden opgeladen, is het toch prettig om zo lang mogelijk een zo hoog mogelijke actieradius te behouden. Zo kun je niet alleen het langst tijdens een rit vooruit, maar hoef je ook minder vaak op te laden.

Kortom:

Een lithium-ion accu biedt veel efficiency en voordelen, qua onderhoud, levensduur en capaciteit. Niet voor niets is het tegenwoordig dé accu voor een elektrische auto. Toch heeft ook de lithium batterij een gebruiksaanwijzing om de maximale capaciteit ervan zo lang mogelijk te behouden. Dat is genoeg reden om de capaciteit en levensduur van de EV accu blijvend optimaal te houden. Zeker als dat kan met relatief eenvoudige tips.

Accu elektrische auto: tips voor maximaliseren capaciteit en levensduur

Daarmee komen we aan bij de Tips. Wat kun je zelf doen om de accu van de elektrische auto zo lang mogelijk optimaal te houden?

 

 

1 | Houd marge aan bij het laden: niet te leeg, niet te vol

Het eerste advies dat automobilisten die een EV aanschaffen krijgen, is om de lading van de auto binnen een bandbreedte te houden. Dat wil zeggen: zorg dat de accu niet helemaal is volgeladen, en evenmin helemaal leeg raakt. Een marge van tussen de 20 en de 80 procent als ideale lading, is een veelgebruikte norm. De chemische werking van de lithiumcellen zal dan het best behouden blijven.

Doe je dit niet en raken de cellen te vaak geheel leeg of geheel vol? Dan zal daarmee de capaciteit sneller afnemen. Beschadiging van de batterij(cellen) ligt dan op de loer, aangezien je dan teveel van ze vraagt.

Aangezien elektrische auto’s modern zijn en ook softwarematig in brede zin veel elektrische ondersteuning bieden, is het niet verwonderlijk dat ze vaak ingebouwde alerts en andere bescherming tegen overladen hebben ingebouwd. Denk aan het vertragen van de laadcapaciteit naarmate de accu vol raakt. Of aan het kunnen instellen van een automatische stop bij een bepaald percentage.

2 | Bij kou niet te hard van stapel

Vraag bij (extreem) lage temperaturen niet meteen teveel van je accu. Het kan de levensduur ervan beperken. Beter is het om de auto eerst even rustig warm te draaien, of te rijden. Lithium-ion accu’s zijn nou eenmaal gevoelig voor lage en hoge temperaturen. Dat kun je al direct merken aan de actuele actieradius, zeker bij kou.

Bijna vanzelfsprekend hebben veel EV automodellen hier iets op bedacht. Zoals de mogelijkheid om vooraf en van afstand het accupakket (en de rest van de auto) voor te verwarmen. Ook andere temperatuurregeling, zoals koeling van de accu bij het laden, verhogen de maximale rijafstand op een volle batterij. Toch is het goed te beseffen dat lage (en hoge) temperaturen zeker invloed hebben op de prestaties van de batterij.

 

Is de startaccu van de elektrische auto leeg? En kun je daardoor (dus) de auto niet starten? Dan is het gebruik van een jumpstarter de oplossing.

 

3 | Frequentie van autoladen

Elke keer dat je de auto oplaadt, zal dit iets ten koste gaan van de maximale capaciteit. Ook al is dat slechts heel weinig; op de langere termijn heeft dit invloed, en de accu zal daardoor langzaam maar zeker afschrijven. Het maakt daarbij niet uit of je bij een laadbeurt veel laadt of weinig.

In dat kader is het beter om, indien mogelijk, de accu niet per se elke dag te laden. Op zich geldt wat dat betreft: hoe minder vaak, hoe beter. Kies de momenten zorgvuldig (en hou in dat opzicht bijvoorbeeld ook rekening met onze tips op onze andere website EVPartner.nl voor het goedkoop laden van de auto). Is het standaard elke dag autoladen, bijvoorbeeld ’s nachts, gewoonte geworden, terwijl het eigenlijk ook prima minder frequent kan? Dan is op dit punt gemakkelijk winst te behalen.

4 | Ga niet onnodig (vaak) snelladen

Snelladen is een zegen, voor veel bezitters van een elektrische auto. Zo snel mogelijk de weg weer op met een hoge actieradius. Niet voor niets zijn er talloze mogelijkheden, zeker langs de snelwegen, om gebruik te maken van een hoge gelijkstroom. Behalve veel voordelen zijn er, voor de accu in kwestie, echter ook nadelen.

Laden met gelijkstroom met hoge spanning belast de accucellen aanzienlijker dan langzamer laden met wisselstroom. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bij snelladen de accucellen hogere temperaturen bereiken. Daarom is het, in het kader van het goed onderhouden van de EV accu, beter om te snelladen wanneer dat handig is, maar zeker niet per se wanneer het eigenlijk niet nodig is.

5 | Rijstijl

Je rijstijl heeft invloed op veiligheid, zuinig rijden en op de afschrijving van de auto… ook bij elektrisch rijden. Net als bij een auto met verbrandingsmotor is zoveel mogelijk rijden op een constante snelheid gunstiger voor het verbruik; van in dit geval energie. Veelvuldig onnodig accelereren en afremmen kost méér elektriciteit. Bovendien is je rijstijl van invloed op zowel de actieradius als op het behoud van de kwaliteit en de levensduur van de accu.

 

 

Goede laadpaal kopen

Daarnaast is het noodzakelijk voor de lithium accucellen die samen de batterij vormen, om onderling in balans te blijven. Anders gezegd, ze moeten alle evenveel opgeladen zijn. Om dit voor elkaar te krijgen en verschillen te voorkomen, biedt de laadpaal in combinatie met de auto-accusoftware aan het einde van het laden een kort proces van balanceren. Het laden gebeurt dan iets langzamer en behoedzamer. De cellen met een iets lagere spanning worden dan nog iets meer bijgeladen, in tegenstelling tot de cellen met al een iets hogere spanning.

Vanzelfsprekend is ook het hebben van een goede laadpaal van belang voor het zo lang mogelijk behouden van de capaciteit en kwaliteit van de accu. Zie daarvoor ons aanbod aan laadpalen (op onze andere website EVPartner.nl) van goede merken en hoogwaardige kwaliteit.

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Druppellader.com niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Druppellader.com, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

De accu van de elektrische auto onderhouden: is dat nodig en zo ja, hoe doe je dat?