Garantie

Mijn acculader is stuk, wat nu? 
Wat moet u doen als uw acculader stuk lijkt te zijn? Neem niet direct contact op met ons, maar lees onderstaande informatie eerst goed door. We zien namelijk vaak dat niet de lader stuk is, maar de accu. En als de accu slecht of kapot is, werkt de acculader niet. Een processor-gestuurde acculader (slimme automatische acculader of druppellader) kan het laden namelijk niet starten als de accu onder een bepaald minimum voltage komt of als deze kapot is.

 

Wanneer is een accu kapot?
Een accu is kapot als deze te diep ontladen is of als er bijvoorbeeld kortsluiting ontstaan is in een cel van de accu. Sommige acculaders geven aan dat de accu kapot is, bijvoorbeeld door een error te geven met een rood knipperend led-lichtje. Maar er zijn ook laders die niks aangeven en vervolgens gewoon niets doen. Dit kan voor verwarring zorgen, omdat u in dat geval misschien geneigd bent te denken dat het de lader is die stuk is.  

 

Hoe kunt u vaststellen of de acculader stuk is of juist de accu?
U kunt dit vaststellen door de acculader aan te sluiten op een accu waarvan u zeker weet dat deze goed is, bijvoorbeeld een accu die in een auto of motor zit die dagelijks wordt gebruikt. Werkt de lader op die goede accu wél, dan is het helaas vrij waarschijnlijk dat de accu die u probeert te laden kapot is. U kunt ook een specialist vragen ernaar te kijken en de accu te testen.

 

Is een kapotte accu te herstellen?
In een enkele situatie kan een slechte accu nog wel hersteld worden, maar meestal is dit helaas niet mogelijk. En ook al wordt de accu hersteld, hij zal nooit meer zo goed worden als toen u ‘m nieuw kocht. Het vervangen van de accu is dus in veel gevallen de beste keuze.

 

Wat als de lader ook niet werkt op een goede accu?
Als de acculader ook niet werkt op een accu die zeker weten goed is, dan is de kans groot dat het de lader is die kapot is. Neem in dat geval contact met ons op voor verdere afhandeling.

 

Hoe handelt Druppellader.com de garantie verder af?
Als blijkt dat het product stuk is gegaan binnen de garantieperiode, zullen we u een verzendzegel mailen waarmee u de lader gratis op kunt sturen voor retour, reparatie of vervanging. Opsturen gebeurt meestal naar de importeur of groothandel en in sommige situaties naar ons of naar een servicepunt van het betreffende merk acculader. Als u belt, bepalen we op basis van het product waar deze door u naartoe gestuurd kan worden. Verzending is voor u altijd gratis.

 

Let op: stuur een lader of product nooit zomaar terug naar ons. Het product wordt namelijk niet door ons bekeken, gerepareerd of vervangen. Als u de lader eerst naar ons stuurt, vertraagt u daarmee het verzendproces enorm. Ook kunnen wij deze extra kosten niet zomaar vergoeden.

 

Garantietermijnen en -voorwaarden van de door ons aangeboden acculaders en producten
In het overzicht hieronder vindt u de garantieperioden per merk, en soms ook per product. Een garantietermijn gaat altijd gepaard met enkele garantievoorwaarden. Zo geldt garantie doorgaans niet als de lader zichtbare (val)schade heeft of als er sprake is van buitensporige slijtage.

 

CTEK
Deze garantietermijn is altijd afhankelijk van bepaalde voorwaarden. De garantievoorwaarden staan in de handleiding van de desbetreffende CTEK lader vermeld. Hieronder staat een ingekort voorbeeld van de garantievoorwaarden voor een specifieke CTEK acculader.

 

De garantie geldt gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum voor fabricagefouten en materiaaldefecten. De garantie vervalt indien de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig is behandeld of is gerepareerd door anderen dan CTEK SWEDEN AB of haar geautoriseerde vertegenwoordigers. Iedere CTEK acculader is verzegeld. De garantie vervalt als deze verzegeling wordt verwijderd of beschadigd. Het afknippen van kabels heeft geen invloed op de garantie.

 

TecMATE/ OptiMATE
De standaard garantieperiode op OptiMATE laders is 3 jaar. Optimate hanteert hierbij een omruilprincipe: heeft u een probleem binnen 3 jaar na aankoop van de lader, dan wordt deze omgeruild voor eenzelfde lader. Voor de OptiMATE accessoires gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de laders. De garantie vervalt als de lader of het product zichtbare schade vertoont.

 

Einhell
Bij Einhell krijgt u een standaard garantie van 2 jaar (vanaf aankoopdatum) op de gehele lader. Deze garantieperiode is voor alle acculaders gelijk. Ook bij Einhell geldt dat beschadigde laders of accessoires niet onder de garantie vallen. Denk hierbij aan kabels die klem zijn komen te zitten of kabels die moedwillig uit de lader getrokken zijn.

 

SOS Booster
De algemene garantieperiode op alle fabricagefouten bij SOS Booster laders is 2 jaar. Met fabricagefouten worden zaken bedoeld die kapot gaan bij normaal gebruik terwijl dat niet zou moeten. De garantie geldt zowel voor de lader zelf als de onderdelen, zoals kabels, tangen en behuizing. Normale slijtage en verkeerd gebruik vallen hier uiteraard niet onder. Ook gesulfateerde accu’s en doorgebrande zekeringen vallen niet onder de garantie.

 

Telwin
Telwin gaat uit van de standaard garantieperiode van twee jaar voor een particuliere klant en 1 jaar voor een zakelijke klant. Deze garantietermijn geldt voor alle Telwin producten.

 

Garantie op Carry In basis
Garantie geschiedt in de basis altijd volgens 'Carry In'. Kan het product binnen Nederland of België met de normale pakketpost mee? Dan mailen wij u een zegel waarmee u het product naar het door ons opgegeven adres (zoals van de fabrikant/distributeur) kunt opsturen. Kan het product niet met de normale pakketpost mee? Dan geldt de Carry In basis voor garantie. Een product waarvoor u garantie aanvraagt moet u dan ofwel zelf brengen ofwel zelf opsturen naar het door ons opgegeven adres (zoals van de fabrikant/distributeur). Producten die niet via de normale pakketpost verstuurd kunnen worden, zijn producten die zwaarder zijn dan 30 kg of bepaalde buitenstandaard afmetingen hebben. Denk aan bijvoorbeeld grote zonnepanelen. 

 

Weet wat Carry In garantie inhoudt

De garantie bij producten op deze site is altijd op basis van Carry In. Dit betekent dat u het product dat in aanmerking komt voor reparatie zelf aflevert (indien de voorwaarden dat toelaten) dan wel opstuurt, naar het door de producent of webshop aangegeven adres. Een eventuele garantiebeoordeling en (gratis) reparatie ter plekke, is bij Carry In garantie niet mogelijk.

Let op bij garantie: kosten van (de)montage voor eigen rekening (!)

Voortbordurend op de hiervoor uitgelegde definitie van Carry In garantie, wijzen wij u nadrukkelijk op het volgende.

Is het product na aankoop vast gemonteerd op locatie of vormt het een gemonteerd onderdeel van een grotere installatie? En maakt u voor dit product aanspraak op de garantie, conform de gestelde (Carry In) voorwaarden bij aankoop van het product? Dan houdt dit in dat de kosten voor het demonteren van het product voor eigen rekening zijn.

Binnen de Carry In garantievoorwaarden is immers gesteld dat het product voor beoordeling en/of reparatie terug moet naar het aangegeven leveranciersadres of ander reparatie-adres. De leverancier, producent, (weder)verkoper respectievelijk webshop kan bij Carry In garantie niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van demontage. Evenmin is de leverancier, producent, (weder)verkoper respectievelijk webshop verantwoordelijk voor de (her)installatie en de bijbehorende kosten daarvan, bij het weer retour ontvangen van het inmiddels gerepareerde dan wel vervangende product.

Noot: voor het sturen van het product dat in aanmerking komt voor (Carry In) reparatie, ontvangt u van de webshop wél een verzendzegel. De kosten voor versturen van het betreffende product worden daarmee vergoed, mits dit gebeurt vanuit Nederland of België. Hetzelfde geldt voor het terugontvangen van het gerepareerde of nieuwe product, indien geen sprake is van ‘klaar terwijl u wacht’. De vergoeding voor deze kosten geldt alleen als het product inderdaad onder garantie blijkt te vallen.

Garantie en bestellen vanuit het buitenland

Hebt u niet besteld vanuit Nederland of België, maar laat u het product versturen vanuit een ander land? In dat geval zijn de verzendkosten, bij het aanbieden van het product onder garantie ter reparatie, wel voor eigen rekening.

 

Leenproducten niet mogelijk

In het geval een bij ons gekocht product onder garantie is teruggestuurd ter reparatie, kunnen wij helaas GEEN vervangend leenproduct ter beschikking stellen.

 

Aanspraak maken op garantie? Let op met monteren en demonteren!

Monteren: zorgvuldig en op de juiste wijze

Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie is - bij de van toepassing zijnde producten - dat deze op de juiste wijze gemonteerd zijn; met zorg en conform de handleiding. Is dit niet het geval? Dan vervalt het recht op garantie. Maak daarom gebruik van een erkend installateur. In voorkomende gevallen moet u dit ook kunnen aantonen.

Demonteren? Neem eerst contact met ons op!

Wij wijzen u er tevens expliciet op NIET het product te demonteren, maar EERST contact met ons op te nemen. Denkt u dat het apparaat stuk is? Haal deze NIET op voorhand van de muur, maar bel of mail ons voor overleg. Een van de redenen (niet uitsluitend) is dat het apparaat mogelijkerwijs niet defect is, maar bijvoorbeeld enkel en alleen een wijziging in de configuratie behoeft.

Standaard procedure garantie afhandeling

Stuur een product waarvan u denkt dat deze voor garantie in aanmerking ook NIET zomaar op, maar neem altijd EERST contact met ons op. De juiste handelswijze voor garantie, wanneer het product defect is of lijkt te zijn, is de volgende.

Belangrijk is, zoals vermeld, om NIET zomaar een product retour te sturen zonder voorafgaand overleg. Stuur ons daarentegen een e-mail ([email protected]) met daarin de aankoopfactuur. Voeg daarbij, indien mogelijk, een foto van het product en specifiek het probleem. Druppellader.com pakt het verzoek vervolgens zo spoedig mogelijk op. We controleren bij het merk of onze leverancier of het aangegeven probleem inderdaad valt onder hun garantievoorwaarden. Zo ja, dan vernemen we van hen wat er gaat gebeuren om het probleem te herstellen. Dit kan reparatie zijn of het leveren van een nieuw identiek of vervangend exemplaar. Wij stellen u hiervan vanzelfsprekend snel op de hoogte. Bij gebleken garantie mailen wij u het adres waarheen u het product kunt sturen. U krijgt hiervoor altijd een label voor gratis verzending hiervan. Na gemiddeld 2-3 weken ontvangt u het nieuwe of herstelde product (gratis) retour.