ESS Aanleg Stappenplan: 1 t/m 11 + ESS probleemoplossing

Overweegt u een Energy Storage System (ESS) van Victron Energy te installeren? Dit stappenplan helpt u bij elke fase, van het begrijpen van hoe het systeem werkt tot het daadwerkelijk in bedrijf stellen ervan. Leer over de verschillende ESS-types, selecteer de benodigde hardware, installeer het materiaal en configureer de systemen voor optimale prestaties. Volg deze eenvoudige stappen om uw Victron ESS soepel te laten draaien en te profiteren van de voordelen van energieopslag en -beheer.

Aan het einde van dit artikel leest u ook over ESS Probleemoplossingen.

Stap 1: Leer over Victron Energy ESS-systemen

Weten hoe een Victron Energy ESS-systeem werkt? Hier vindt u de details, inclusief informatie over installatie en configuratie. Als u meer wilt weten, bekijk dan ook deze, uitgebreide video.


Stap 2: Kies het juiste ESS-type

Nu u weet wat een Energy Storage System inhoudt, is het tijd om het juiste type voor uw situatie te kiezen. Er zijn verschillende opties: namelijk DC-gekoppelde systemen, AC-gekoppelde systemen, een ESS met energiemeter, net-parallelle systemen en gebruik met essentiële belastingen.

Zie deze beide tekeningen.


 

Links: de bedrading met gebruik van een MultiPlus-II.

Rechts: de bedrading met gebruik van een MultiPlus of Quattro.

Beide tekeningen tonen alle AC- and DC-gekoppelde combinaties.

Stap 3: Selecteer de benodigde hardware

Welke hardware hebt u nodig? Victron Energy biedt verschillende opties voor omvormers en acculaders (MultiPlus-II, Quattro, MultiPlus), interfaces (MK3 USB), Victron (CC)GX controlepaneel, kabels (RJ45 UTP, VE.Direct) en accu (zoals bijvoorbeeld de Victron lithium accu, de AQ-LITH Energybox, deze Pylontech of deze Pylontech). Zorg ervoor dat u de juiste componenten selecteert voor uw ESS.

Voor een DC-gekoppelde ESS hebt u het volgende nodig:


Voor een AC-gekoppelde ESS hebt u nodig:

 • Een PV omvormer die verbonden is met het elektriciteitsnet.
 • Zonnepanelen.


Bij een ESS met energiemeter kunt u kiezen voor bijvoorbeeld:

 


Hoe kunt u het vermogen van zonnepanelen meten als de omvormer is aangesloten op het elektriciteitsnet?

Als uw omvormer niet van het type Fronius, SMA, ABB of Solar Edge is, hebt u één van deze producten nodig:

Raadpleeg ook de handleiding van de CCGX voor meer informatie.


Het systeem voorzien van Wifi? Maak dan gebruik van de Victron WiFi-module BPP900100200 of BPP900200200.


Gebruikt u een slimme accu zoals die van BYD? Dan hebt u mogelijk de VE.Can tot CAN-bus BMS-kabel nodig.

Vergeet niet: een anti-eilandbedrijfbeveiliging is altijd vereist voor een ESS. Zelfs als u geen energie teruglevert naar het net. Sommige Victron producten hebben deze beveiliging ingebouwd, maar anders moet u een externe anti-eilandbedrijfbeveiliging installeren. Raadpleeg de VEConfigure handleiding voor meer informatie over elektriciteitsnetcodes en stroomuitvaldetectie.


Wat betreft de accu’s

Het formaat van de accu of accubank speelt een grote rol in wat het ESS kan doen. Maar hoe groot moet die accu eigenlijk zijn? En wat zijn de voor- en nadelen van een kleine of grote batterij voor thuis?

In een netparallel systeem zijn er verschillende overwegingen:

 • Een kleine accu is natuurlijk goedkoper, maar u hebt maar genoeg opslagruimte voor ongeveer een dag.
 • Kleine accu's laden en ontladen met hoge stromen, wat vooral de levensduur van loodzuuraccu's verkort.
 • Een grotere accu, vooral als u die combineert met een flinke zonnepaneleninstallatie, kan overtollige energie opslaan op zonnige dagen. Dit betekent dat u zelfs op dagen zonder zon nog steeds PV-stroom kunt gebruiken.
 • Een grotere accu maakt u ook onafhankelijker bij een stroomstoring. Vooral als uw ESS enkele belastingen continu moet kunnen voeden om uitval te voorkomen. Een grotere accu biedt meer zekerheid in zulke situaties.

Hebt u een back-up opslagsysteem? Denk dan na over hoe lang u autonomie nodig hebt tijdens een stroomstoring. Op basis daarvan kunt u de benodigde capaciteit van de accubank berekenen. Zie de volgende handige gids om de minimale accucapaciteit te bepalen.

 

 

Stap 4: Installeer het materiaal

Begin met het verzamelen van de handleidingen van alle onderdelen van het systeem. Volg deze handleidingen om de installatie te starten en de bedrading correct aan te leggen.

Niet direct de communicatekabels
Het is belangrijk om nog niet de communicatiekabels tussen de verschillende systeemcomponenten te verbinden. Dit wordt later gedaan (zie Stap 8).

Temperatuursensor en panningsdetectie
Let op de aansluitingen van de temperatuursensor op de Multi/Quattro voor temperatuurcompensatie tijdens het laden. Controleer ook de bedrading voor spanningsdetectie bij een MPPT zonnelader. Raadpleeg hiervoor de relevante handleidingen.

Wat betreft de aansluiting van de netgekoppelde omvormer zijn er twee opties:

 1. Parallel met de Multi of Quattro
 2. Op de AC-uitgang.

Factor 1.0-regel: cruciaal
Bij aansluiting op de AC-uitgang is het cruciaal om de Factor 1.0-regel te volgen. Dit houdt in dat het geïnstalleerde PV-vermogen niet hoger mag zijn dan het vermogen van de Multi of Quattro. Bijvoorbeeld, voor een 8.000 VA Quattro is het maximale PV-vermogen 8.000 Wp. Voor twee parallelle 8000 VA Quattro's is het maximale PV-vermogen 16.000 Wp, enzovoort. Raadpleeg de bron: Victron voor meer informatie.


Stap 5: Update de firmware

Het updaten van de firmware van al uw apparatuur kan automatisch gebeuren via de GX die u gebruikt, zoals de CCGX. Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet en volg de instructies in het menu en/of de handleiding.

Voor de omvormers, acculaders en MPPT-zonneladers, kunt u gebruikmaken van VictronConnect voor firmware-updates. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk Firmware-updates in de handleiding van VictronConnect.


Stap 6: Configureer parallelle en/of 3-fasige omvormers/accu's

Als u meerdere omvormers of accu's gebruikt, configureer deze dan voor parallel of 3-fasig gebruik volgens de instructies.


Stap 7: Configureer de omvormer/accu

Het instellen van de omvormer en acculader(s) gaat als volgt.

Download en installeer het VEConfigure Tools-softwarepakket. Verbind vervolgens uw computer met de omvormer/acculader via de MK3-interface. U kunt ook deze video bekijken voor instructies:


Belangrijke instellingen zijn onder andere:

 • Accumonitor
 • Acculader
 • AC-invoerlimiet
 • Elektriciteitsnet
 • Toevoegen van de ESS-assistent


Stap 8: Verbind communicatiekabels

Het verbinden van communicatiekabels gaat als volgt:

 • Sluit de CCGX aan op de omvormer/acculader(s) met een RJ45-kabel.
 • Verbind de MPPT met de CCGX met behulp van een VE.Direct-kabel.
 • Koppel energiemeters aan de CCGX via een RS485-interface of Zigbee-apparaten, met behulp van een USB-kabel.
 • Verbind de slimme accu met de CCGX met een speciale RJ45-kabel.
 • Sluit de CCGX aan op internet, met een ethernetkabel of via Wifi.


Stap 9: Stel de GX-apparaatinstellingen in

Het instellen van het GX-apparaat gaat als volgt:

 • Navigeer op de CCGX naar de 'ESS-instellingen' en doorloop deze.
 • Ga naar CAN-bus en selecteer 'smart accu'.
 • Zoek Fronius, SMA of Solar Edge op de CCGX en wijs de juiste rol toe.
 • Identificeer de huidige sensor op de CCGX en wijs de juiste rol toe.
 • Zoek energiemeter(s) op de CCGX en wijs de juiste rol toe.

 


Stap 10: Maak een VRM-account aan

Maak een account aan op het Victron Remote Management (VRM) portaal en voeg je systeem toe voor monitoring en beheer op afstand.


Stap 11: Zet het ESS in werking

Zet het systeem in werking en zorg ervoor dat alles naar behoren functioneert. Lees hier hoe. Beperk indien nodig de toegang voor eindgebruikers en schakel automatische firmware-updates in of uit naar wens.


CONFIGUREREN

Wanneer het aankomt op het instellen van het ESS (zie het Stappenplan op deze pagina), zijn er tal van opties. Begin met het updaten van de firmware naar de nieuwste versie.

Hoofdstuk 4 van het document van Victron Energy bevat instructies voor het upgraden, evenals instellingen om door te lopen (indien van toepassing). Er zijn verschillende configuratie-instellingen voor de Multi/Quattro, de ESS-assistent, het GX-apparaat en, indien relevant, de MPPT zonnelader. Deze configuraties omvatten zaken als:

 • Instellingen in VEConfigure
 • Invoerstroomlimiet
 • PowerAssist
 • Alarm bij een laag opgeladen accu
 • Optimalisatie met en zonder BatteryLife
 • Configuraties met en zonder netstroommeter in het systeem
 • Teruglevering aan het elektriciteitsnet
 • Fasecompensatie
 • Minimale ontlading SoC
 • Beperken van het laadvermogen
 • Beperken van de omvormerstroom
 • Inschakelen van Net-feed-in
 • Gepland opladen via het GX
 • Type AC-invoer


Instellen van toepassingen voor de opgewekte stroom

Met een ESS vangt u zonne-energie op en slaat deze op in de thuisbatterij. Dit systeem biedt ondersteuning voor netstroom, kan belastingen voeden vanuit de thuisaccu wanneer er onvoldoende rechtstreeks PV vermogen is, en kan stroom terugvoeren naar het elektriciteitsnet.

Is er méér energie geproduceerd dan nodig is voor het laden van apparaten in huis en het opslaan van de reststroom in de thuisaccu? Dan kan de overtollige stroom worden verkocht aan de elektriciteitsleverancier. Omgekeerd kan er ook stroom worden gekocht van het elektriciteitsnet wanneer er onvoldoende zelf opgewekte energie beschikbaar is.

Configureerbaar

U kunt zelf bepalen hoeveel van de accucapaciteit wordt gebruikt voor zelfverbruik, reserve-opslag of teruglevering. Deze verhoudingen en percentages zijn aanpasbaar aan de omstandigheden. Bijvoorbeeld, in gebieden waar stroomstoringen zeldzaam zijn, is de accucapaciteit die direct beschikbaar instelbaar op 100%. In gebieden met een instabiele stroomvoorziening is het logisch om meer energie op te slaan als back-up.

De accu is ook instelbaar op '100% opgeladen houden', waarbij deze volledig dienst doet als back-up. Het ESS zal de accu dan na een calamiteit zo snel mogelijk weer naar 100% opladen.

 


Beheer van de Ontlaadniveaus

Wanneer er niet genoeg zonnestroom beschikbaar is om de belastingen direct te voeden, zoals 's nachts, gebruikt het systeem de energie uit de thuisbatterij totdat deze leeg is. U kunt zelf instellen wanneer het ESS de accu als 'leeg' beschouwt door het minimumpercentage van de State of Charge (SoC) te definiëren via de CCGX.

Bijvoorbeeld, als de SoC is ingesteld op 60%, zal het systeem bij een laadstatus tussen 60% en 100% alle beschikbare capaciteit gebruiken voor het optimaliseren van het zelfverbruik (PV-optimalisatie). Als de SoC onder de 60% zakt, zal het systeem de opgeslagen energie in de thuisaccu alleen gebruiken als back-up tijdens een stroomstoring. De SoC kunt u altijd aanpassen via de CCGX, en het BatteryLife-algoritme heeft invloed op deze parameter.

BatteryLife

De BatteryLife-functie voorkomt dat de accu te lang een te lage laadstatus heeft. Het streeft ernaar om de accu elke dag tot 100% SoC op te laden, zelfs in de winter. Naast BatteryLife zijn er ook andere factoren van invloed op de ontladingsdiepte. Zoals de Dynamische loskoppeling, die afhankelijk is van de aanwezigheid van netstroom. Voor meer informatie over SoC, BatteryLife, dynamische loskoppeling, de sustain-modus en andere factoren die de ontladingsdiepte beïnvloeden, kunt u het document 'ESS ontwerp- en installatiehandleiding' van Victron Energy raadplegen (hoofdstuk 6).

Eénfase of meerfasig?

Er zijn verschillende scenario's wat betreft het aantal fasen. Bijvoorbeeld een éénfase ESS in een systeem met een driefasige aansluiting op het elektriciteitsnet. Of een driefasige ESS met minstens drie omvormer/acculaders. Hoe werkt het energiesysteem samen met de verschillende fasen en welke instellingen zijn hiervoor nodig?

Hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat de accu wordt opgeladen via één fase en ontladen via een andere fase? Voor meer informatie hierover: raadpleeg het document ‘ESS ontwerp- en installatiehandleiding’ van Victron Energy, hoofdstuk 7.


Wat is het verschil tussen een ESS en een Tesla Powerwall?

De Tesla Powerwall is een grote lithium-ion batterij, speciaal ontworpen voor thuisgebruik en met een strakke vormgeving. Net als een ESS slaat het zonne-energie op, maar het kan ook stroom van het elektriciteitsnet opslaan, net zoals een ESS. Daarnaast heeft het vergelijkbare functies: het kan stroom leveren aan apparaten thuis, dienst doen tijdens stroomstoringen en zonne-energie leveren aan huishoudelijke apparaten, zelfs als er geen zonlicht is, zoals 's nachts en op bewolkte dagen.

De installatie van de Tesla Powerwall gebeurt zonder zichtbare kabels. Het ontwerp is weerbestendig, zodat het ook buiten kan staan. Met zijn aantrekkelijke vormgeving kan het dienen als een opvallend element op de vloer of aan de muur. De afmetingen zijn behoorlijk groot: 1150 mm x 753 mm x 147 mm, met een gewicht van ongeveer 115 kilogram. Het levert een piekvermogen van 7kW en een continu vermogen van 5kW, met een uitgangsstroom van een zuivere sinusgolf. Tot slot: er zijn tot 10 Powerwalls aan elkaar te koppelen.

Meer flexibiliteit met Victron

Het Victron-systeem biedt echter meer flexibiliteit dan een Tesla Powerwall. Het is aanpasbaar aan de behoeften wat betreft vermogen en capaciteit voor de te voeden apparaten. Bovendien is een thuisenergie-opslagsysteem van Victron op maat samen te stellen qua omvang van de componenten. Zo is het altijd geschikt voor de installatielocatie.

 


PROBLEEMOPLOSSING

Problemen met een ESS oplossen? Hier zijn een paar stappen die we aanraden, gebaseerd op advies van Victron.

 • Controleer of u de nieuwste firmwareversie hebt.
 • Gebruikt u een loodzuuraccu? Deze kan mogelijk beschadigd zijn door zware cycli. Het is daarom beter om dit type accu niet te gebruiken.
 • Het kan zijn dat u een onbekende of niet-ondersteunde CAN-bus accu gebruikt. In dat geval is het beter om een andere accu te proberen.
 • Kijk naar de status van de omvormer/acculader. Deze kan bijvoorbeeld 'pass-through' aangeven.

Geeft de omvormer/lader de status 'pass-through' aan? Dat kan duiden op verschillende problemen. Zoals het niet ontvangen van gegevens door de GX van de externe netspanningsmeter of van de accu via de CAN-bus. Een 'pass-through' kan ook betekenen dat er te veel PV-vermogen is, of dat ontladen niet is toegestaan. De Multi/Quattro kan worden gedwongen om de AC-ingangsstroomlimiet te overschrijden, er kunnen problemen zijn met de elektriciteitsnetcode, of er kan sprake zijn van stroomuitvaldetectie.

Controleer daarnaast:

De foutcodes aan de hand van de handleiding van het product, zoals:

#1: SOC is laag
#2: BatteryLife is actief
#3: BMS heeft opladen uitgeschakeld
#4: BMS heeft ontlading uitgeschakeld
#5: Langzaam aan het opladen (onderdeel van BatteryLife)
#6: Gebruiker heeft laadlimiet van nul geconfigureerd
#7: Gebruiker heeft ontladingslimiet van nul geconfigureerd

En verder:

 • Controleer de bedrading. Een hoge spanningsval tussen MPPT en de Multi kan ervoor zorgen dat het systeem de AC-belastingen niet effectief van zonne-energie voorziet.
 • Bekijk de situatie met en zonder SVS ingeschakeld.
 • Schakel SVS uit en controleer de MPPT laadstroomlimiet op momenten waarop deze niet genoeg wordt gebruikt. De MPPT CCL zou hoog moeten zijn, zelfs wanneer de accu vol is. Als dit niet het geval is, is er mogelijk een temperatuurprobleem.
 • Controleer vervolgens het laadspanning instelpunt van de MPPT. Dit zou hoger moeten zijn dan de werkelijke accuspanning.

Houd er rekening mee dat beide laatste instelpunten het resultaat zijn van softwarematige berekeningen. Deze zijn niet handmatig te wijzigen, omdat ze gebaseerd zijn op instelpunten die de (op CAN-bus aangesloten) lithiumaccu doorgeeft.

Meer weten over de basis: wat is een ESS?

Lees dan: De grondbeginselen van een Energy Storage System.

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Druppellader.com niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Druppellader.com, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Lees meer
Filter uw producten
SALE Victron VE.Direct kabel 0,9m
Victron VE.Direct kabel 0,9m
Met deze VE.Direct kabel kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€19,95 €14,95

Informatie
SALE Victron VE.Direct kabel 0,3m
Victron VE.Direct kabel 0,3m
Met deze VE.Direct kabel kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€19,95 €14,95

Informatie
SALE Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type A Kabel 1.8 m
Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type A Kabel 1.8 m
Deze Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type A Kabel van 1.8 meter lang kunt u gebruiken als VE-Can communicatie kabel tussen de Victron Color Control en de BYD Accu.

€17,49 €15,49

Informatie
SALE Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type B Kabel 5 m
Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type B Kabel 5 m
Deze Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type B Kabel van 5 meter lang kunt u gebruiken als VE-Can communicatie kabel tussen de Victron Color Control en de BYD Accu.

€18,95 €16,95

Informatie
SALE Victron VE.Direct kabel 3m (één zijde 90°)
Victron VE.Direct kabel 3m (één zijde 90°)
Met deze VE.Direct kabel (één zijde 90°) kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€22,95 €16,95

Informatie
SALE Victron VE.Direct kabel 1,8m (één zijde 90°)
Victron VE.Direct kabel 1,8m (één zijde 90°)
Met deze VE.Direct kabel (één zijde 90°) kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€19,95 €16,95

Informatie
SALE Victron VE.Direct kabel 0,9m (één zijde 90°)
Victron VE.Direct kabel 0,9m (één zijde 90°)
Met deze VE.Direct kabel (één zijde 90°) kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€19,95 €16,95

Informatie
SALE Victron VE.Direct kabel 0,3m (één zijde 90°)
Victron VE.Direct kabel 0,3m (één zijde 90°)
Met deze VE.Direct kabel (één zijde 90°) kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€19,95 €16,95

Informatie
SALE Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type A Kabel 5 m
Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type A Kabel 5 m
Deze Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type A Kabel van 5 meter lang kunt u gebruiken als VE-Can communicatie kabel tussen de Victron Color Control en de BYD Accu.

€20,95 €17,95

Informatie
SALE Victron VE.Direct kabel 3m
Victron VE.Direct kabel 3m
Met deze VE.Direct kabel kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€22,95 €17,95

Informatie
SALE Victron VE.Direct kabel 1,8m
Victron VE.Direct kabel 1,8m
Met deze VE.Direct kabel kunt u Victron producten met een VE-Direct aansluiting verbinden met Victron afstandsbedieningen en monitors. Beide apparaten moeten voorzien zijn van een VE-Direct communicatie poort.

€19,95 €17,95

Informatie
SALE Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type B Kabel 1.8 m
Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type B Kabel 1.8 m
Deze Victron VE.Can naar CAN-bus BMS type B Kabel van 1.8 meter lang kunt u gebruiken als VE-Can communicatie kabel tussen de Victron Color Control en de BYD Accu.

€20,95 €18,95

Informatie
*Incl. btw
Pagina 1 van 6