Thuis stroom opslaan – Energy Storage System (ESS)

Thuis stroom opslaan. Dat kan met een ESS: een Energy Storage System. Zo’n energie opslagsysteem voor thuis bestaat bijna altijd uit zonnepanelen, een 48V accu en een omvormer / acculader die voldoende vermogen kan leveren. Zelf energie opwekken uit zonnepanelen en deze stroom opslaan voor eigen gebruik en/of terug leveren, werkt zo.

Thuis stroom opslaan, definitie: een energiesysteem (ESS) in een woning of pand dat stroom opwekt uit zonnepanelen of windturbines en deze stroom opslaat in een thuisbatterij. Vanuit deze accu is de energie, op een later moment, inzetbaar voor het opladen van apparaten binnen die woning of het pand. Ook terug leveren van stroom aan de netleverancier behoort hiermee tot de mogelijkheden.

Benodigd:

  • Zonnepanelen, eventueel windturbines
  • Een gecombineerde omvormer / acculader
  • Een thuisbatterij / grote accu voor stroomopslag


Van belang bij het thuis opslaan van stroom, is om het benodigde vermogen te weten. Welke capaciteit moet de gecombineerde lader / omvormer kunnen leveren binnen het energienet in huis (zonder dat de zekering de werking ervan tot stoppen brengt)?

De vraag is: wat bepaalt het gewenste vermogen?
En om welk soort vermogen gaat het? Als eerste: tel het benodigde vermogen van alle apparaten in huis die in sommige situaties tegelijkertijd aan kunnen staan, bij elkaar op. Dit resulteert in het benodigde piekvermogen. Hou daarbij ook rekening met bijvoorbeeld een koelkast die aanslaat. Deze kan op dat moment zomaar, gedurende (heel) korte tijd, wel acht keer het nominale vermogen nodig hebben!

 

Thuis opslaan stroom


Thuis stroom opwekken met de juiste omvormer

Het benodigde piekvermogen van de apparaten waarvoor u thuis stroom wilt opslaan, moet aansluiten bij de waarden die de bijbehorende omvormer aankan. Een omvormer heeft altijd een continu vermogen (feitelijk het nominale vermogen) én een piekvermogen. Dit laatste is meestal zo’n twee keer het continue vermogen van die lader / omvormer.

Een geschikte omvormer / oplader voor het thuis opslaan van stroom via een ESS, is de Victron MultiPlus-II. Er zijn meerdere uitvoeringen, met wisselende capaciteit.

Welke omvormer kopen voor het thuis stroom opwekken en opslaan?
De Victron MultiPlus-II voor 48V is hiervoor een geschikt model. In deze serie zijn er meerdere varianten met een nominale accuspanning van 48V, zoals voor 8 kW / 6,4 kW / 4 kW / 3 kW en 2,4 kW. Ze zijn er ook met accuspanning van 24V. Met deze omvormers is parallelschakeling mogelijk: tot zes stuks, voor een hoger uitgangsvermogen.

De MultiPlus-II is een multifunctionele pure sinusomvormer in combinatie met een geavanceerde en krachtige 48V acculader. Deze heeft slimme laadtechnologie en een snelle AC-schakelaar. De MultiPlus-II is het belangrijkste onderdeel van ESS systemen van Victron.

Inschakelstroom en Power Assist
Het apparaat levert een hoog stabiel vermogen én kan goed omgaan met hoge opstartvermogens, zoals inschakelstroom. Daarnaast heeft de MultiPlus-II het zogeheten Power Assist. Bij een nóg hoger piekvermogen dan dat de omvormer van zichzelf al aankan, vult het de extra benodigde piekcapaciteit automatisch aan vanuit het vaste stroomnet. Zo blijft óók in de meer extremere gevallen (uiteraard tot een maximum) het ESS in werking.

Thuis stroom opslaan en meten van het verbruik
De genoemde omvormer-acculader-ineen, de Victron MultiPlus-II, meet ook het verbruik. Het doel van het thuis opwekken en opslaan van stroom, is immers tweeledig. Naast het voeden van de apparaten in huis, maakt een ESS het zoals gezegd ook mogelijk om energie terug te leveren aan het net. U wekt dan met het ESS méér stroom op dan de accu’s kunnen opslaan. Bij terug leveren is het automatisch meten van het verbruik een onmisbare functie.
Thuis stroom opslaan met deze omvormer

Zelf stroom opslaan en de grootte van de accu

Hoe groot moet, binnen het systeem van thuis opslaan van stroom, de accu zijn? Gaat het om bijvoorbeeld 3, 5, 8 of 10 kilowatt? Dat is afhankelijk van het totale stroomverbruik. Daarbij is het goed om rekening te houden met de volgende feiten en overwegingen.

  • De optelsom van het benodigde piekvermogen van alle apparaten in huis bij gelijktijdig gebruik.
  • In de winter gebruikt u de meeste stroom. Daarom heeft het relatief weinig zin om een fors grotere accu te kiezen dan dat de zonnepanelen aan wattpiekvermogen leveren. Want in de winter krijgt u zo’n grote thuisbatterij toch niet vol.
  • Een iets grotere is echter wel aan te raden, als marge. Een kleinere accu bij voorkeur zeker niet. Hebt u bijvoorbeeld 3 kW aan zonnepaneelvermogen op uw dak? Dan is een 5 kW accu een logische optie.
  • Noot: in de winter wekt u het wattpiekvermogen aan zonnepanelen gemiddeld één keer op, tegenover in de zomer gemiddeld 2,5 keer.

Hoeveel energie verbruikt u?
Een ESS systeem voor het ene of het andere huishouden: daarin zijn er grote verschillen. Hoeveel stroom verbruikt u en/of uw gezin? Een handige manier om daar achter te komen, is behalve het bovenstaande natuurlijk ook het bekijken van de jaarafschriften. Biedt uw energieleverancier een app? Dan is ook daarop het totale en gemiddelde stroomverbruik te bekijken. Hetzelfde geldt voor de periodieke e-mails van uw stroomleverancier.

Thuisbatterij
Is de accu vol dan levert u de thuis opgewekte energie terug aan het vaste net. Raakt de buffer leeg, dan vraag u juist energie uit de vaste netaansluiting. Hoe groter de buffer, hoe langer u de apparaten in huis off-grid kunt opladen, met eigen, thuis opgewekte stroom. De accu – in dit geval de thuisbatterij – fungeert hierbij als de buffer van het thuislaadsysteem.

Goede keus
De thuisbatterij AQ-LITH Energybox 5 kWh (met 3 kW output) is een 48V lithium accu voor stroomopslag thuis. Deze kunt u ook parallel zetten voor het bereiken van een hoger vermogen. Dus zet u bijvoorbeeld twee van deze zonne-energie opslagbatterijen parallel in? Dan resulteert dat in 2 x 3 = 6 kW output vermogen. Via Acculaders.nl is de AQ-LITH Energybox 5 kWh snel leverbaar, want deze is direct op voorraad bij onze leverancier.

 

TIP, voor als u uw woning elektrisch verwarmt: ook dat kan (ten dele) met thuis opgewekte zonne-energie. Gebruik hiervoor de Myenergi Eddi. Want ook de Myenergi Eddi haalt stroom uit zonnepanelen. Daarmee verwarmt u slim uw huis alvast vóór.

Salderingsregeling
De Myenergi Eddi helpt overtollige energie vanuit uw zonnepanelen (of windturbines) in te zetten voor de warmwaterboiler en verwarming. Dit is vooral rendabel als de salderingsregeling vervalt. In dat geval ontvangt u een beduidend lager tarief voor de thuis opgewekte en teruggeleverde energie dan dat u betaalt voor de energie uit het vaste net.

De salderingsregeling wordt op moment van schrijven langzaam maar zeker afgebouwd. In België is dat al het geval. Vind hier actuele informatie over de salderingsregeling voor Nederland, op de website van de Nederlandse overheid.


Thuis energie opslaan in deze accu

Thuis stroom opslaan: overige informatie

Voor 100 procent gebruikmaken van thuis opgewekte stroom? Dat is bijna niet mogelijk. Lastig is namelijk ook of u de benodigde capaciteit van het ESS moet berekenen op basis van het verbruik in de winter dan wel in de zomer. Zou u de berekening voor 100% zelf opgewekte stroom loslaten over de ‘slechtste’ periode van het jaar – de winter – dan zou u teveel overhouden in de zomer. Terug leveren aan het net? Dat is maar tot op zekere hoogte rendabel. En in de zomer de stroom langdurig opslaan in de accu ten faveure van de winter? Dat kan niet, want binnen een ESS wordt de energie slechts kortstondig opgeslagen, voor gebruik een of twee dagen later. De accu wordt continu opgeladen en ontladen. Hou daarom het bovenstaande in gedachten om uiteindelijk te komen tot de beste afweging.

Verschil tussen thuis stroom opslaan en een off-grid systeem
Voor de goede orde: een Energy Storage System is duidelijk iets anders dan een off-grid systeem. Een ESS is meestal echt voor het thuis opwekken en opslaan van energie. Een off-grid systeem is vaak kleiner, met gebruik van 12V of 24V, en bedoeld voor kleinere boten, campers en caravans. Binnen zo’n intern, off-grid stroomsysteem doen de zonnepanelen voornamelijk hun werk om de accu(’s) te laden, en niet om terug te kunnen leveren aan het net. Dus ligt er dan ook een kleiner vermogen aan zonnepanelen. Het gemiddelde verbruik aan energie is op een kleinere boot, camper of caravan natuurlijk ook behoorlijk wat lager.

Let op in geval van een IT-aardaansluiting in België
Woont u in België en is uw woning aangesloten op een netwerk met aardaansluiting van het type IT? Let op, in dat geval zal de eerder genoemde omvormer / lader MultiPlus-II niet zomaar werken. Heeft het netwerk waar u woonachtig bent een IT-aardaansluiting en wilt u een ESS systeem aanleggen met deze Victron omvormer? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden. Want dit apparaat vereist zeker specifieke instellingen en aanpassingen, voor zover het gebruik van deze MultiPlus in dat geval dan überhaupt al mogelijk is.
ESS: thuis stroom opwekken en opslaan

Subsidie voor het thuis opwekken van stroom

Behalve voor particulieren, is het thuis opslaan van energie ook een mogelijkheid voor (kleinere) bedrijven. Mogelijk komt uw bedrijf in aanmerking voor een subsidieregeling, bijvoorbeeld binnen de kaders van energiebesparende maatregelen. Actuele informatie hierover vindt u (onder andere) op de website van de Kamer van Koophandel. Ook voor particulieren kan er, nu of komend jaar, sprake zijn van subsidies voor besparen op energie. Dat geldt behalve voor Nederland ook (nu al) voor België.

Een mooi voorbeeld van subsidie bij het thuis opwekken en opslaan van stroom, is te vinden in Vlaanderen (België). Daar komt onder meer de AQ-Lith Energybox in aanmerking voor een grote korting, hetgeen in de praktijk neerkomt op zelfs 1250,- euro voor dit product!

Acculaders.nl

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is Druppellader.com niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan Druppellader.com, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Thuis stroom opslaan – Energy Storage System (ESS)