Onderhoud van uw accu

  • Geplaatst op
Onderhoud van uw accu

Het onderhoud van uw accu is zeer belangrijk. Dit kan u veel kosten besparen en het kost niet veel tijd. Door goed onderhoud kunt u de levensduur van uw batterijlader verlengen met vele jaren. In dit artikel vindt u meer informatie over hoe u uw accu het best kunt onderhouden. Daarnaast geven we informatie met wat er kan gebeuren indien u uw accu niet onderhoudt.

Ook zijn er tips te vinden rond hoe u de accu kunt herstellen na achterstallig onderhoud. Een andere belangrijke informatiebron is de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van uw accu.
 

Tips voor onderhoud accu

Het zuurniveau van uw accu moet ongeveer één centimeter boven de platen liggen. U hoeft dit niet te controleren voor gesloten en onderhoudsvrije accu’s. Indien het zuurniveau lager dan één centimeter ligt, kunt u deze opvullen met gedemineraliseerd of gedestilleerd water tot deze hoogte. Ook moet u nakijken of de accupolen niet gecorrodeerd zijn en of de accu scheuren en verdikkingen vertoont.

Indien u de accu langere tijd niet gebruikt, hoort u deze aan een onderhoudslader te zetten. Zo gebruikt u de accu van een camper, caravan of een boot tijdens bepaalde seizoenen minder dan tijdens andere maanden. Een onderhoudslader kan uw accu op een optimale manier geladen laten.
 

Achterstallig onderhoud van de accu

Indien u de accu niet onderhoudt, zijn er allerlei problemen die kunnen opduiken. Zo kan uw accu verzuren als gevolg. Indien een accu leeg raakt, worden kristallen gevormd uit loodsulfaat. De kristallen zullen groter worden en de accu zal zijn capaciteit verliezen indien u de accu niet direct oplaadt. Hierdoor zal de accu na een tijdje kapot gaan. Een oplossing hiervoor is het gebruik van de batterijlader van CTEK. Deze laders lossen de grote loodsulfaatkristallen op, waardoor de loodplaten ontzwavelen. Hierdoor krijgt de accu zijn oorspronkelijke capaciteit deels terug, waardoor deze weer gebruikt kan worden en niet volledig stuk raakt.
 

Een tweede probleem die kan ontstaan door achterstallig onderhoud, is het feit dat er zuurafzetting kan ontstaan door het sterk ontladen van de accu. Zuur zet zich af wanneer normale Ca/Ca-accu’s voor meer dan 40% worden ontladen. Hierdoor vormen het zuur en het water aparte lagen in de accu, wat ervoor zorgt dat de capaciteit en levensduur van de accu sterk afnemen. Om dit probleem op te lossen, hebben de CTEK-laders een RECOND-functie. Dit is een herconditioneringsfunctie, wat accu’s met zuurafzetting herstelt. Dit zorgt ervoor dat accu’s hun capaciteit terugkrijgen en de levensduur verlengd wordt. Deze functie mengt het accuzuur namelijk, waardoor de accu zijn gelijkmatige zuurdichtheid terugkrijgt en er geen aparte lagen van water en zuur zijn. Hierdoor blijft de accu beter opgeladen.
 

Een laatste probleem dat kan opduiken, is het feit dat de accu kan uitdrogen door een sterke overbelading. Indien een accu met een te hoge spanning wordt opgeladen, raakt deze overbeladen. Hierdoor zal hij water verliezen door verdamping, wat ervoort zorgt dat het bovenste deel van de accuplaten vrij komt te liggen en uitdroogt. Dit is zeer schadelijk voor uw accu. Indien u hierbij batterijladers van slechte kwaliteit gebruikt, zal de uitdroging sneller verlopen en de accu snel overbeladen zijn. Het is dus belangrijk dat u een kwaliteitsvolle lader koopt om de levensduur van uw accu te verhogen. U kan bijvoorbeeld een lader van CTEK gebruiken ter bescherming van uw accu. Deze batterijladers laden tot maximale spanning en reduceren hierna zelf de laadstroom om overbelading te voorkomen.
 

Conclusie

Om de problemen tegen te gaan, moet u een goede onderhoudslader gebruiken. Ook moet u regelmatig het zuurniveau en de staat van uw accu controleren. Indien er reeds problemen zijn, kan een goede onderhoudslader deze deels voor u oplossen.